OZNÁMENÍ o pokračování ve správním řízení čj. 100 054/2010-611 a o zveřejnění konceptu rozhodnutí čj. 100 054/2010-611/V. vyř.

Dne 22. 4. 2011 byla na úřední desce ČTÚ v sekci Veřejná vyhláška zveřejněna Veřejná vyhláška oznamující zveřejnění konceptu rozhodnutí čj. 100 054/2010-611/V. vyř.
Jedná se o správním řízení, které je vedeno s větším počtem účastníků. Přílohou vyhlášky je Seznam účastníků řízení čj. 100 054/2010-611Koncept rozhodnutí čj. 100 054/2010-611/V. vyř.

ČTÚ čj. 100 054/2010-611
odbor ekonomické regulace

Top