Oznámení o opravě přílohy č. 5 ke stanovení výše platby na účet univerzální služby vyplývající z dodatečného doúčtování prokazatelné ztráty za roky 2001 a 2002 jednotlivých držitelů telekomunikační licence

V Telekomunikačním věstníku částka 8/2004 z 23. srpna 2004 bylo publikováno Stanovení výše platby na účet univerzální služby vyplývající z dodatečného doúčtování prokazatelné ztráty za roky 2001 a 2002 jednotlivých držitelů telekomunikační licence, které nabylo účinnosti dne 2.8.2004.

Praha dne 11.11.2004
Č.j. 20052/04-611

V Telekomunikačním věstníku částka 8/2004 z 23. srpna 2004 bylo publikováno Stanovení výše platby na účet univerzální služby vyplývající z dodatečného doúčtování prokazatelné ztráty za roky 2001 a 2002 jednotlivých držitelů telekomunikační licence, které nabylo účinnosti dne 2.8.2004.

V příloze č. 5 byly písařskou chybou ve sloupcích B a C zaměněny řádky č. 13 a 14 u společností GTS CZECH, a.s., a ha-vel voice a.s. a tím byly uvedeny nesprávně součty ve sloupci „Změny příspěvků celkem“. Řádek 13 a řádek 14 Přílohy č. 5 znějí:

/thead> >/> >/> >/> >/> >/> >/> >/>

Držitelé licence v roce 2001 a 2002, kteří přispívají na účet Opravy příspěvků Dodatečný příspěvek na ztrátu r. 2002 Změny příspěvků celkem
rok 2001 rok 2002
v Kč v Kč v Kč v Kč
A B C A+B+C
13 GTS CZECH, a.s. -1 685 441 20 214 3 012 710 1 347 483
14 ha-vel voice a.s. 812 -353 72 742 73 201

Za tuto písařskou chybu se omlouváme.

Ing. David Stádník, v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Top