OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Podmínky tohoto vyhlášení jsou uvedeny ve Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, čj. ČTÚ-120 780/2012-613 (dále jen „Vyhlášení“), uveřejněném podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 9/2012 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy. Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášení nejpozději do 10. 9. 2012.

čj. ČTÚ-120 780/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra


Celé znění textu Vyhlášení (bez příloh) a Přílohy 4 Vyhlášení – Aukčního řádu po opravě zřejmých nesprávností je zveřejněno zde.

Top