Ostatní

Český telekomunikační úřad zveřejňuje rovněž informace o uložení ostatních zvláštních povinností, srovnávací přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytování veřejně dostupné telefonní služby, roční výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů zákonem určených subjektů, výroční zpráva o činnosti Úřadu, popř. další informace, dokumenty a skutečnosti podle zákona, které mají být uveřejňovány na elektronické úřední desce.

3. 7. 2006
SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu, kterému bude uložena povinnost „zvláštních cen“ nebo „cenových plánů“ pro osoby s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým podle § 43 odst. 4 a v souladu s § 44 a 45 zákona o elektronických komunikacích
7. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání Změny č. 1/2006 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005
1. 6. 2006
Zpráva o činnosti ČTÚ za rok 2005
3. 5. 2006
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
20. 4. 2006
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby: přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
19. 4. 2006
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti TELE2 s.r.o. podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
18. 4. 2006
SDĚLENÍ o vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
14. 4. 2006
SDĚLENÍ o zrušení výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
14. 4. 2006
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčích služeb v rámci univerzální služby - doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích, ke službám připojení a přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, uvedeným v § 38 písm. a) a b), kterými jsou: 1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele, 2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka a 3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele.
13. 4. 2006
OZNÁMENÍ o uvolnění číselného rozsahu 905 a čísel 141 00 až 141 09 ze skupiny doplňkových telefonních služeb, uvedených v Číslovacím plánu veřejných telefonních sítí
3. 4. 2006
SDĚLENÍ o zveřejnění nákladového modelu LRIC využívaného podle článku 4, písmene d) opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
15. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-1, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
9. 3. 2006
SDĚLENÍ o zveřejnění nákladových modelů LRIC využívaných podle článku 4 opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
6. 3. 2006
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
6. 3. 2006
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
28. 2. 2006
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o a) opravě chybného údaje o čísle účtu pro úhradu účastnického poplatku b) změně některých lhůt, ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení
16. 2. 2006
SDĚLENÍ o vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby ke službám připojení a přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona
16. 2. 2006
SDĚLENÍ o vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
10. 2. 2006
SDĚLENÍ o změně lhůty pro oznámení výsledku výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - služby veřejných telefonních automatů
26. 1. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/7/01.2006-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení
20. 1. 2006
SDĚLENÍ o změně lhůty pro oznámení výsledku výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - služby veřejných telefonních automatů

Stránky

Top