TISKOVÁ ZPRÁVA: Operátoři z Ukrajiny a EU spolupracují na zajištění výhodných komunikačních služeb pro občany Ukrajiny

Praha, 08. 04. 2022 – Za přispění institucí EU se podařilo otevřít cestu pro dlouhodobou udržitelnost zajištění výhodných komunikačních služeb pro ukrajinské občany, kteří jsou nyní na území Unie, s cílem umožnit jim možnost kontaktu s jejich blízkými na Ukrajině.

Prvním krokem je podpis společného prohlášení operátorů z Ukrajiny a z Evropské unie, kde vyjadřují vůli přijmout dobrovolná opatření, která tuto udržitelnost pomohou zajistit. Hlavním takovým opatřením je postupné snižování roamingových a terminačních cen.

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

Top