Opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2019-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje nákladový model LRIC:

 1. Nákladový model LRIC pro službu ukončení volání (terminace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě a související dokumenty:
  1. Příručka pro uživatele a popis funkcí modelu BU-LRIC pro pevnou síť,
    
  2. Model BU-LRIC (metodika),
    
 2. Nákladový model LRIC pro službu ukončení volání (terminace) ve veřejné mobilní síti a související dokumenty:
  1. Uživatelský manuál a popis funkčnosti k matematickému modelu pro výpočet cen na základě LRIC pro službu ukončení volání ve veřejných mobilních sítích,
    
  2. Metodika LRIC pro službu ukončení volání ve veřejných mobilních sítích,
    
 3. Nákladový model velkoobchodního (fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě, velkoobchodního širokopásmového přístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího maloobchodního trhu,
   
 4. Nákladový model pro zpřístupnění prostředků a služeb nezbytných k poskytování služeb prostřednictvím účastnického kovového vedení (kolokace),
   
 5. Nákladový model LRIC pro službu původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

 

Český telekomunikační úřad upozorňuje, že výše uvedené modely 1. – 5. včetně zveřejněných souvisejících dokumentů jsou vlastnictvím Českého telekomunikačního úřadu a jakékoliv jejich komerční využití není bez souhlasu Českého telekomunikačního úřadu možné.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění pozdějších změn.

Historie změn opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/11.2012-15, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/08.2013-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3.

Úplné znění opatření s účinností do 31. 8. 2013:

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění pozdějších změn.

Soubory ke stažení
OOP/4/02.2019-2(384.61 KB)
Top