Opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009.

Sdělení o opravě písařské chyby v opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12.

Top