Opatření obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008.

 

 

 

Top