Opatření obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2007.

Top