Opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7,kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona.

Top