Opatření obecné povahy č. OOP/12/03.2011-3

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/12/03.2011-3, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/12/07.2005-6, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů.

Top