Opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Nabytím účinnosti tohoto opatření se nahrazuje opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11.


Historie změn opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005–2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006–21, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005–2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005–2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006–21.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Nabytím účinnosti tohoto opatření dne 11. března 2008 se nahrazuje opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005–2, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006–21.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Nabytím účinnosti tohoto opatření se nahrazuje opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Soubory ke stažení
OOP/1/05.2021-5(300.33 KB)
Top