Opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/02.2020-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.


Historie změn opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 (již neplatné)

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu čj. 1 Ao 1/2005 ze dne 27. září 2005 bylo s účinností od 27. září 2005 zrušeno ustanovení článku 3 písm. d) opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/10/07.2005-3.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/01.2007-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/06.2007-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 ve znění pozdějších změn.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/01.2009-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 ve znění pozdějších změn.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/09.2009-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 ve znění pozdějších změn.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/11.2010-14, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 ve znění pozdějších změn.

Úplné znění opatření s účinností do 31. 8. 2013:

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn.

Soubory ke stažení
OOP_10-02_2020(476.04 KB)
OOP_10-10_2012(541.05 KB)
Top