OFL / Praha / 8.30

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v souladu s § 5 odst. 6 vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, vyhlašuje termín konání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti nutné k získání

  • omezeného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby.

Zkouška se uskuteční dne 7. září 2021 v době od 8.30 hod v budově Českého telekomunikačního úřadu, Sokolovská 219, Praha 9 – Vysočany.

ČTÚ-34 500/2021-622
odbor kontroly

 

Top