Odpovědi na otázky zájemců o účast v aukci na licence UMTS

podané podle bodu 5.2 zadávací dokumentace do 16. listopadu 2001 včetně

Plné znění je v připojeném PDF dokumentu.

Soubory
Top