Odpověď na dotazy k využití služeb jiných telekomunikačních operátorů poskytujících levnější volání než ČESKÝ TELECOM, a.s.

Odpověď na dotazy k využití služeb jiných telekomunikačních operátorů poskytujících levnější volání než ČESKÝ TELECOM, a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel v posledních dnech velké množství dotazů týkajících se možnosti využití služeb operátorů působících na telekomunikačním trhu (dále jen „alternativní operátoři“), kteří poskytují ceny za hovory nižší, než jsou ceny za hovory účtované ČESKÝM TELECOMEM, a.s. Všechny obdržené dopisy mají totožný obsah i úpravu, jména některých tazatelů nejsou čitelná, dopisy jsou odesílány ve stejném dni z jedné pošty. Úřad na základě výše uvedeného se rozhodl, že odpověď zveřejní na svých internetových stránkách s ohledem na úsporu peněz daňových poplatníků i státu.

Dopis po obsahové stránce působí poněkud rozporuplně a nevyplývá z něho jednoznačně, co je vlastně jeho obsahem. Z dotazů v dopise lze usoudit, že autorům nevyhovuje, že:

  1. musí platit cenu za používání telefonní stanice ČESKÉMU TELECOMU, a.s.,
  2. mohou využívat poskytované volné minuty a hovorové kredity, které jsou nabízeny v cenových plánech ČESKÉHO TELECOMU, a.s., a kterými je snižována celková cena za uskutečněné hovory,
  3. při využití cenového plánu HOME ZERO nabízeného ČESKÝM TELECOMEM, a.s., který volné minuty ani kredity neobsahuje, platí nižší cenu za používání telefonní stanice oproti cenovému plánu Telefon 70, který nabízí ČESKÝ TELECOM, a.s., který volné minuty obsahuje, což může činit až 200 Kč vč. DPH,
  4. pokud si vyberou alternativního operátora, který nabízí „mnohem výhodnější ceny za volání“, stává se pro účastníka nezajímavým, kvůli existenci cenových plánů ČESKÉHO TELECOMU, a.s., které jsou pro ně výhodnější.

V současné době existuje pro zákazníky, kteří hodlají využívat telekomunikační služby několik variant, ze kterých vyplývá, že není vždy nezbytnou podmínkou využívat pouze služby ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Tyto varianty se Vám pokusíme přiblížit dále v textu.

V současné době je možné, aby zákazník využíval buď službu volba operátora nebo předvolba operátora a využíval tak hovorové služby jiného alternativního operátora, než je ČESKÝ TELECOM, a.s. Právě pro tyto zákazníky je určen cenový plán typu HOME ZERO, který zákazníka nikterak nezavazuje k využití poskytovaných volných minut nebo hovorových kreditů. Tento cenový plán nabízí nižší cenu za používání telefonní stanice a nižší cenu za dálkové hovory, než je tomu u nejčastěji používaného cenového plánu HOME STANDARD. Ostatní cenové plány (s výjimkou cenového plánu HOME MINI) jsou ČESKÝM TELECOMEM, a.s. nabízeny jako alternativní řešení, pokud o ně zákazník projeví zájem. Pokud zákazník využívá službu volba popř. předvolba operátora, zůstává na základě uzavřeného smluvního vztahu účastníkem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., a uhrazuje mu cenu používání telefonní stanice. Jedním z důvodů zavedení služby volba operátora nebo předvolba operátora je podpora rozvoje konkurence v oblasti telekomunikačních služeb. Alternativní operátoři mohou poskytovat hovorové služby při využití telekomunikační sítě ČESKÉHO TELECOMU, a.s., aniž by investovali prostředky do budování vlastní telekomunikační sítě a vyhnuli se tak podnikatelskému riziku v případě nesprávně vynaložených investic.

Pokud však zákazník nechce být smluvně vázán k ČESKÉMU TELECOMU, a.s., tj. neplatit mu cenu za používání telefonní stanice, byly již vytvořeny zákonné podmínky, které to umožňují. Přijetím zákona č. 225/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, bylo alternativním operátorům umožněno využívat účastnické vedení ČESKÉHO TELECOMU, a.s., tj. i tu část sítě, za kterou účastník platí cenu za používání telefonní stanice. V praxi toto znamená, že pokud hodlá účastník využívat službu tzv. alternativního operátora, má možnost obrátit se na něj a požádat ho o poskytování této služby. Pokud oslovený alternativní operátor nabízí požadovanou službu, lze ji u něho sjednat. Tím přestává být zákazník účastníkem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a přestává mu hradit jakoukoliv cenu.

Již v roce 2000 došlo k liberalizaci telekomunikačního trhu. To znamená, že kterýkoliv alternativní operátor v České republice, pokud má zájem, může budovat vlastní telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím bude poskytovat služby bez ohledu na cenovou politiku ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a nabízet své služby veřejnosti s ohledem na vlastní cenovou politiku.

Ing. Miluše Ševerová v.r.
ředitelka odboru ekonomické regulace

Top