Přehled nejčastějších problémů

Užitečné informace pro uživatele služeb elektronických komunikací 

Poslední aktualizace provedena dne: 5.4.2019

Příručka pro spotřebitele: Cenová zvýhodnění pro handicapované a seniory

Seniorům a zdravotně postiženým vycházejí operátoři vstříc speciálními cenovými plány. Díky nim lze dosáhnout slev až několik set korun.

Nabídka pro seniory či zdravotně postižené osoby může mít různé formy – např. tarif výhradně pro seniory, sleva k běžnému tarifu či státní příspěvek. Český telekomunikační úřad připravil přehled těchto zvýhodnění spolu s cennými radami, jak ušetřit.

Cenová zvýhodnění pro handicapované a seniory


Domníváte se, že za volání na telefonní číslo začínající osmičkou neplatíte? A hovor na číslo začínající devítkou je naopak „nehorázně drahý“? Ne vždy tomu tak je.Příručka pro spotřebitele: Barevné a tísňové linky

Vyznat se v takzvaných barevných linkách a jejich tarifikacích napomůže příručka, kterou vydal Český telekomunikační úřad. Brožura obsahuje srozumitelné charakteristiky jednotlivých číselných řad a z nich odvoditelné ceny za volání. Informace o barevných linkách doplňuje popis možného využití a princip fungování jednotného evropského čísla tísňového volání 112.

Brožura – barevné a tísňové linky 771 kB | pdf

Tiskové zprávy

  • Účastníci hlasových služeb elektronických komunikací se často setkávají s problémem volání z neznámých čísel, na která není možno se zpětně dovolat nebo s problematikou volání za účelem nabídky zboží nebo služeb. Vzhledem k nárůstu počtu dotazů, podnětů a stížností jak se uvedeným praktikám bránit, vydal Úřad dne 10. 1. 2011 tiskovou zprávu: Informace k problematice nevyžádaných marketingových a zlomyslných nebo obtěžujících volání ve veřejně dostupné telefonní síti elektronických komunikací, uvedenou tiskovou zprávu naleznete zde.
  • V souvislosti se zaváděním nových technologií Český telekomunikační úřad řešil spory týkající se zneužití VoIP ústředen. Uvedené zneužití znamenalo pro uživatele těchto technologií výrazné zvýšení nákladů na hlasové služby. K uvedené problematice byla Úřadem vydána tisková zpráva dne 30. 11. 2009: Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů, kterou naleznete zde.

Problémové služby a nabídky služeb elektronických komunikací

Problémová rádiová a koncová telekomunikační zařízení

Přehledné informace o rozdělení rádiových kmitočtů a využívání jednotlivých kmitočtových pásem najdete na adrese:

Top