Přehled nejčastějších problémů

Užitečné informace pro uživatele služeb elektronických komunikací 

Poslední aktualizace provedena dne: 22.09.2017

Příručka pro spotřebitele: Cenová zvýhodnění pro handicapované a seniory

Seniorům a zdravotně postiženým vycházejí operátoři vstříc speciálními cenovými plány. Díky nim lze dosáhnout slev až několik set korun.

Nabídka pro seniory či zdravotně postižené osoby může mít různé formy – např. tarif výhradně pro seniory, sleva k běžnému tarifu či státní příspěvek. Český telekomunikační úřad připravil přehled těchto zvýhodnění spolu s cennými radami, jak ušetřit.

Cenová zvýhodnění pro handicapované a seniory


Domníváte se, že za volání na telefonní číslo začínající osmičkou neplatíte? A hovor na číslo začínající devítkou je naopak „nehorázně drahý“? Ne vždy tomu tak je.Příručka pro spotřebitele: Barevné a tísňové linky

Vyznat se v takzvaných barevných linkách a jejich tarifikacích napomůže příručka, kterou vydal Český telekomunikační úřad. Brožura obsahuje srozumitelné charakteristiky jednotlivých číselných řad a z nich odvoditelné ceny za volání. Informace o barevných linkách doplňuje popis možného využití a princip fungování jednotného evropského čísla tísňového volání 112.

Brožura – barevné a tísňové linky 771 kB | pdf

Tiskové zprávy

 • Český telekomunikační úřad na základě podnětů účastníků a informací v médiích prověřil poskytování služby vyhledávání osob podle čísla mobilního telefonu tzv. „GSM lokátor“, která byla nabízena na webových stránkách http://gsmlocator.net/. K dané problematice podvodného jednání vydal Úřad dne 4. 8. 2011 Tiskovou zprávu: Varování před využíváním služby „GSM lokátor“, jejíž plné znění je uvedeno zde.
   
 • Účastníci hlasových služeb elektronických komunikací se často setkávají s problémem volání z neznámých čísel, na která není možno se zpětně dovolat nebo s problematikou volání za účelem nabídky zboží nebo služeb. Vzhledem k nárůstu počtu dotazů, podnětů a stížností jak se uvedeným praktikám bránit, vydal Úřad dne 10. 1. 2011 tiskovou zprávu: Informace k problematice nevyžádaných marketingových a zlomyslných nebo obtěžujících volání ve veřejně dostupné telefonní síti elektronických komunikací, uvedenou tiskovou zprávu naleznete zde.
   
 • Český telekomunikační úřad se stále častěji setkává s dotazy, problémy a stížnostmi koncových uživatelů mobilních telefonních služeb, kterým využití těchto služeb nabízejí a prodávají subjekty, které nejsou operátory ve smyslu zákona o elektronických komunikacích, ale tyto služby pouze předprodávají. V mediích jsou tyto subjekty často nazývány také jako: „šedí operátoři“, popř. „virtuální operátoři“. ČTÚ k této problematice vydal tiskovou zprávu, ve které Úřad informuje veřejnost a upozorňuje na co by si měli dát uživatelé těchto služeb pozor, než smlouvu o poskytování této služby uzavřou. Úplné znění tiskové zprávy ČTÚ ze dne 22. 10. 2010: Informace pro uživatele služeb tzv. „šedých operátorů“, je uvedeno zde.
   
 • Český telekomunikační úřad registruje řadu stížností a dotazů na volání na telefonní čísla se zvýšeným tarifem. Základní informace k této problematice jsou uvedeny v tisková zprávě z 3. 9. 2010: Využívání telefonních čísel začínajících číslicí 9, kterou naleznete zde.
   
 • V souvislosti se zaváděním nových technologií Český telekomunikační úřad řešil spory týkající se zneužití VoIP ústředen. Uvedené zneužití znamenalo pro uživatele těchto technologií výrazné zvýšení nákladů na hlasové služby. K uvedené problematice byla Úřadem vydána tisková zpráva dne 30. 11. 2009: Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů, kterou naleznete zde.

 

Problémové služby a nabídky služeb elektronických komunikací

Poslední aktualizace provedena dne: 28.08.2013

Problémová rádiová a koncová telekomunikační zařízení

Poslední aktualizace provedena dne: 26.02.2015

Přehledné informace o rozdělení rádiových kmitočtů a využívání jednotlivých kmitočtových pásem najdete na adrese:

 

Top