Návrhy prováděcích předpisů k ZoEK (II. část) - vypořádání

Český telekomunikační úřad oznamuje, že dne 11. 2. 2005 bylo ve shodě s uveřejněným záměrem ukončeno připomínkové řízení se širokou veřejností ve věci následujících návrhů prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, že dne 11. 2. 2005 bylo ve shodě s uveřejněným záměrem ukončeno připomínkové řízení se širokou veřejností ve věci následujících návrhů prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“):

  • vyhláška dle § 43 odst. 3 ZoEK a
  • vyhláška dle § 47 odst. 5 ZoEK.

Úplná znění návrhů těchto předpisů se zapracováním změn vzešlých z připomínek uplatněných ve stanovené lhůtě v rámci tohoto připomínkového řízení jsou připojena níže, stejně jako tabulkový přehled jejich vypořádání.

Pro úplnost Úřad uvádí, že předmětné návrhy prováděcích předpisů, v uveřejňovaném znění, byly dne 18. 2. 2005 předány v elektronické podobě k dalšímu řízení Ministerstvu informatiky.

Soubory ke stažení
Top