MONITOROVACÍ ZPRÁVA 6/2022: Provoz zesilovačů signálu mobilních sítí podléhá jasným pravidlům; Zpráva o plnění povinností České pošty v roce 2021

Praha, 24. 06. 2022 – V červnové monitorovací zprávě blíže rozebíráme podmínky, podle kterých lze provozovat zesilovače signálu mobilních sítí. Přinášíme také např. shrnutí každoroční Zprávy o plnění povinností držitele poštovní licence.

V poslední době ČTÚ eviduje vzrůstající počet případů rušení mobilních sítí, způsobovaných provozem zařízení obchodně nazývaných a zákazníkům nabízených někdy jako zesilovače LTE mobilního signálu, jindy také jako tzv. GSM opakovače. Jsou to tatáž elektronická zařízení, určená k posílení signálu mobilních sítí v místech, kde je signál nedostatečný. Vzhledem k tomu, že rušení signálu mobilních sítí těmito zařízeními není ojedinělou záležitostí, instalace a provoz takového zařízení je možný pouze za jasných podmínek stanovených všeobecným oprávněním.

Rada ČTÚ schválila pravidelnou zprávu o plnění povinností držitele poštovní licence za rok 2021. Činnost České Pošty byla ovlivněna především pokračující pandemií covid‑19, či např. setrvale klesajícím objemem poskytovaných základních služeb.

Tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu

Top