Monitorovací zpráva 12/2021: Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele; výsledky měření pokrytí koridorů a dálnic

Praha, 21. prosince 2021–V poslední monitorovací zprávě letošního roku jsme se opět věnovali transpoziční novele zákona o elektronických komunikacích – tentokrát z pohledu podnikatelů a zaměřili se na některé nejpodstatnější změny. Přinášíme rovněž obsáhlejší zprávu o výsledcích měření pokrytí koridorů a dálnic. Spotřebitelům též ujasňujeme, kam se mají obracet v případě problémů a dotazů, týkajících se rozhlasových a televizních poplatků – ČTÚ tato agenda totiž nepřísluší.

Ve výběru podstatných změn nechybí např. širší definice služeb elektronických komunikací, cenové zvýhodnění na hlasové služby, ale nově i tzv. přiměřený přístup k internetu nejen pro zdravotně postižené, ale i pro osoby s nízkými příjmy. Dále nové povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům při změně poskytovatele přístupu k internetu nebo nové informační povinnosti při uzavírání smlouvy. Věnujeme se i změnám ve spektru a v bezpečnosti sítí a služeb.

Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanovila operátorům závazky pokrytí do roku 2021. Tyto závazky operátoři splnili, více informací najdete v obou zprávách o výsledcích měření, zde a zde. ČTÚ nicméně identifikoval některé přetrvávající problémy, jako je například signál uvnitř železničních vozů nebo existence ojedinělých nepokrytých úseků, kdy následně mobilní telefony mohou mít problém zajistit souvislou komunikaci.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top