Monitorovací zpráva 10/2021: Poslední šance vyjádřit se k navrhované regulaci; za zneužívání tísňových linek hrozí vysoké pokuty

Praha, 19. 10. 2021 – V pondělí 25. 10. 2021 uplyne lhůta pro veřejnou konzultaci k návrhu analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám (trhu č. 3). Následovat bude vypořádávání připomínek a dalším potřebným krokem pro navrhovanou regulaci tohoto trhu je notifikace u Evropské komise. Co dalšího najdete v měsíční monitorovací zprávě za říjen? Třeba informace o úspěšném prvním měsíci provozu nástroje NetTest nebo o tom, že vysoké pokuty hrozí tomu, kdo zneužije tísňovou linku.

Český telekomunikační úřad v návrhu analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám došel k závěru, že trh je třeba regulovat, mj. z důvodu, že velkoobchodní cena mobilních dat je trvale vyšší než cena maloobchodní a virtuální operátoři tak nemohou udržitelně a ziskově replikovat nabídky síťových operátorů a nabízet služby s větším objemem mobilních dat. Pokud budou závěry analýzy po vypořádání veřejné konzultace úspěšně notifikovány Evropskou komisí, regulace trojice síťových operátorů (MNO) může přinést lepší konkurenci a v důsledku i snížení cen mobilních dat pro spotřebitele. ČTÚ vyzývá dotčené subjekty, aby využily veřejnou konzultaci k připomínkám, podnětům a návrhům.

Mezi volání, která na tísňové linky nepatří, můžeme počítat omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek Integrovaného záchranného systému, obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek. Jsou to hovory, které nemají charakter tísňového volání. Posledním a nejzávažnějším případem jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek Integrovaného záchranného systému. Podle právní úpravy je možné fyzické osobě, která uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. V případě opakovaného zneužití se sazba pokuty za přestupek zvyšuje na dvojnásobek.

tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 

Top