ERGP

Vznik

Skupina evropských regulačních orgánů pro poštovní služby ERGP (The European Regulators Group for Postal Services) byla založena Rozhodnutím Evropské komise dne 10. srpna 2010.

Cíle

Skupina slouží jako poradní a diskusní orgán Evropské komise v oblasti poštovních služeb, zprostředkovává spolupráci jak mezi nezávislými regulačními orgány (NRAs) jednotlivých členských států, tak i mezi NRAs a Evropskou komisí. Jejím cílem je především konsolidovat vnitřní trh poštovních služeb a zajistit důsledné uplatňování Směrnice o poštovních službách.

Struktura

ERGP se skládá ze zástupců 27 členských států EU. Evropská komise, členské státy EFTA, EEA, a kandidátské země na přistoupení do EU se účastní jako stálí pozorovatelé. V čele ERGP stojí předseda, kterého si Skupina zvolí ze svých členů. Práce ERGP je tematicky organizována do jednotlivých expertních pracovních skupin.

Jednání

Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Skupina může se souhlasem zástupce Komise na ad-hoc základě přizvat k účasti na jednání jiné odborníky a pozorovatele.

web:https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en

 

Top