Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb

11.11.2014

Český telekomunikační úřad vydal dokument s názvem „Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb“ v zájmu podpory předvídatelnosti při posuzování cenové dostupnosti základních poštovních služeb podle § 34a odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) ve znění pozdějších předpisů.

čj. ČTÚ-44 912/2014-611/III. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top