Koncepce přenositelnosti telefonních čísel

Český telekomunikační úřad uspořádal ve dnech 25. května a 28. června 2011 pracovní jednání k materiálu „Koncepce přenositelnosti telefonních čísel“.
Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, GŘ Hasičského záchranného sboru MV ČR, profesních asociací a jednotlivých operátorů.

Diskutovaný materiál „Koncepce přenositelnosti telefonních čísel“ naleznete zde.

čj. ČTÚ-57 491/2011-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top