Metodika pro rozhodování sporů o cenu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 17 odst. 3 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“), nákladový model, včetně metodiky, pro stanovení cen za přístup k fyzické infrastruktuře při rozhodování sporů.

ČTÚ v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a podle § 17 Zákona připravil na podporu rozhodování ČTÚ ve sporech o ceně nákladový model.

Cílem modelu a doprovodné metodiky je blíže specifikovat způsob kalkulace cen ze strany ČTÚ při rozhodování sporů, tento způsob transparentně předem indikovat povinným i oprávněným subjektům a případně umožnit dotčeným subjektům využít tuto metodiku jako vodítko při komerčním vyjednávání o podmínkách smluv o přístupu k fyzické infrastruktuře.

Top