Informace pro zákazníky České pošty

Český telekomunikační úřad rozhodl dne 24. 11. 2005 podle § 20 odst. 1 zákona o poštovních službách o udělení poštovní licence státnímu podniku Česká pošta, s.p., a to na základě písemné žádosti podané na výzvu Českého telekomunikačního úřadu zveřejněnou v Poštovním věstníku, částka 8 ze 4. srpna 2005.

Poštovní licence byla udělena na období 1. 1. 2006 ─ 31. 12. 2008 a byla zveřejněna v Poštovním věstníku, částka 14 z 28. prosince 2005.

 

Top