Informace pro držitele povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení

Český telekomunikační úřad, odbor správy kmitočtového spektra upozorňuje všechny držitele povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení, že jsou povinni podle § 65 zákona č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a navazujícího nařízení vlády č.181/2000 Sb., kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a přidělená čísla, uhradit poplatky za rok 2004 do 15. ledna 2004.

S ohledem na termín splatnosti poplatků za kmitočty přidělené povolením k provozování vysílacích rádiových zařízení upozorňujeme na povinnost používat a dodržovat správný tvar variabilního symbolu příslušné platby. Předepsaný tvar variabilního symbolu je XXXXbbbbbb (XXXXbbbbb), kde XXXX označuje čtyřmi číslicemi rok (2004), za který je poplatek uhrazován a bbbbbb (bbbbb) je číslo příslušného povolení.

VZOR:

  • pro číslo povolení 56776 bude variabilní symbol 200456776
  • pro číslo povolení 103222 bude variabilní symbol 2004103222

Protože variabilní symboly slouží k identifikaci a správnému přiřazení došlých plateb k předepsaným poplatkům, je jejich správné použití nezbytné. Nepoužití variabilního symbolu nebo uvedení jiného tvaru variabilního symbolu může mít za následek nezaúčtování platby a její následné vymáhání, včetně případného zahájení správního řízení k odnětí příslušného povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení.

Platná povolení mají čísla větší než 50000. V případě, že držitel povolení hradí platbu za povolení s číslem menším než 50000, je nutno kontaktovat příslušné pracoviště Českého telekomunikačního úřadu na telefonním čísle 224004705.

ČTÚ č.j. 5087 / 2004 - 613
odbor správy kmitočtového spektra

Top