INFORMACE o ukončení aukční fáze výběrového řízení a informace o výsledcích aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz

V souvislosti s ukončením aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz zveřejňuje Český telekomunikační úřad oznámení o jejím ukončení a výsledcích.

čj. ČTÚ-1/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top