INFORMACE o ukončení aukční fáze výběrového řízení a informace o výsledcích aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

V souvislosti s ukončením aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz zveřejňuje Český telekomunikační úřad oznámení o jejím ukončení a výsledcích.

čj. ČTÚ-1/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top