Informace o ukončení aukční části výběrového řízení a o rozdělení rádiových kmitočtů získaných v rámci aukce Vítězům aukce

V souvislosti s ukončením aukční části výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz a rozdělením rádiových kmitočtů získaných v rámci aukce Vítězům aukce zveřejňuje Český telekomunikační úřad oznámení o jejím ukončení a výsledcích.

čj. ČTÚ-1/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top