INFORMACE o ukončení aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce získaných v rámci aukce

V souvislosti s ukončením aukce v rámci výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, zveřejňuje Český telekomunikační úřad informace o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce .

odbor správy kmitočtového spektra
Čj. ČTÚ-77 777/2013-613/XXV. vyř.

Top