Informace o odkladu vydání generální licence k provozování systémů RLAN v kmitočtovém pásmu 5 GHz

V návaznosti na poslední jednání pracovní skupiny CEPT WGFM informuje Český telekomunikační úřad o aktuálním stavu v problematice možnosti využití pásma 5 GHz. Tato informace navazuje na informaci týkající se vývoje situace v otázce povolování systémů RLAN (označovaných rovněž jako WAS – Wireless Access Systems) v kmitočtových pásmech 5150-5350 a 5470-5725 MHz, kterou ČTÚ zveřejnil na své www stránce dne 30.12.2003 pod názvem “Informace o vydání generální licence k provozování systémů RLAN v kmitočtovém pásmu 5 GHz” .

Vydání generální licence, jejíž návrh byl poskytnut veřejnosti k diskusi již v září 2003 (Telekomunikační věstník, částka 09/2003), nelze v nejbližší době předpokládat vzhledem k probíhajícímu jednání v této otázce jak v CEPT tak i v Evropské komisi (dále jen “EK”). EK pověřila dne 26.11.2003 CEPT mandátem, aby na základě závěrů Světové radiokomunikační konference WRC-2003 aktualizoval rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)23 o harmonizovaných kmitočtových pásmech pro systémy HIPERLAN. Termín pro předložení návrhu aktualizovaného rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99) je 06/2004, termín jeho schválení do 11/2004.

Zařízení RLAN, která je možno dosud provozovat na základě Přílohy č. 3 generální licence č. GL-30/R/2000 jsou zařízení odpovídající normě ČSN ETS 300 836 s možností provozování pouze uvnitř budov v kmitočtových pásmech 5150-5250 a 5250-5350 MHz. Zařízení využívající pásmo 5250-5350 MHz musí být navíc vybavena systémy DFS (dynamický výběr kmitočtu) a TPC (regulace vysílacího výkonu).

Vydání nové generální licence v České republice řešící problematiku provozování systémů RLAN (WAS) využívajících kmitočtová pásma 5150-5350 a 5470-5725 MHz lze, vzhledem k vzniklé situaci, očekávat až po dokončení prací CEPT (v rámci mandátu EK) k harmonizaci využívání kmitočtů v pásmu 5 GHz systémy RLAN (WAS) v návaznosti na přijetí nového rozhodnutí CEPT/ECC.

ČTÚ č.j. 8348/2004-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top