Informace o falešných průkazech odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby

Český telekomunikační úřad v souvislosti s vyřizováním běžné spisové agendy komise pro zkoušky odborné způsobilosti v září letošního roku obdržel i žádost o prodloužení platnosti neexistujícího a zkušební komisí nikdy nevydaného všeobecného vysvědčení radiotelefonisty námořní pohyblivé služby. Jednalo se o falzifikát vyhotovený v únoru roku 2001 s platností do 9.2.2006 a ze strany žadatele šlo zřejmě o pokus legalizovat tento falešný doklad na další pětileté období.

Podle informací lze důvodně předpokládat, že se nejedná o ojedinělý případ a falešných průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení bylo vyrobeno více.
Zahraniční správy druhy průkazů vydávaných Českým telekomunikačním úřadem znají a držitelé falešných průkazů mohou mít tedy problémy při kontrolách dokladů palubních radiostanic kontrolními orgány těchto správ.
Český telekomunikační úřad proto upozorňuje na tyto skutečnosti a vyzývá širokou veřejnost – zejména zájemce o získání průkazu odborné způsobilosti k obezřetnosti. Zároveň uvítá jakékoli další informace týkající se výroby nebo distribuce falešných průkazů odborné způsobilosti.

ČTÚ čj. 39363/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top