Informace Českého telekomunikačního úřadu o záměru rozšíření pásem určených pro systémy WAS/RLAN v pásmu 5 GHz o pásmo 5725 MHz až 5850 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že v rámci vládou přijatého Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, konkrétně k provedení opatření č. 2 kapitoly 3.8 - Rozšíření podmínek využití mikrovlnných pásem, připravuje kroky potřebné ke zpřístupnění pásma 5725 MHz až 5850 MHz pro systémy WAS/RLAN v roce 2020. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů včetně opatření pro zajištění kompatibility WAS/RLAN s ostatními radiokomunikačními službami budou předmětem veřejné konzultace.

 

Čj. ČTÚ-7316/2020-619

oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Top