FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby do 31. 12. 2022

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejňuje formát a strukturu dat, ve které je společnost O2 Czech Republic a.s., která byla určena jako poskytovatel služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 38 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“), a v souladu s § 44 a § 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek (dále jen „zvláštní ceny“) povinny poskytovat údaje o oprávněných osobách, kterým byla zvláštní cena poskytnuta, pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu celkové ztráty za rok 2022.

Požadavek poskytnout tyto údaje v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat, které Úřad uveřejňuje na své elektronické úřední desce, je v souladu s částí I. výroku rozhodnutí, kterým byla poskytovateli uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny.

Požadovaný formát a strukturu dat ve formě tabulky, naleznete zde.

čj. ČTÚ-55 008/2021-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top