Evropská komise zveřejnila balíček s cílem zefektivnit výstavbu a využívání digitální infrastruktury

Praha, 23. 2. 2023 – Evropská komise dnes uveřejnila očekávaný balíček pro zefektivnění výstavby a využívání digitální infrastruktury, včetně sítí elektronických komunikací. Cílem přijatého balíčku je zrychlení a zlevnění budování gigabitových sítí v EU, a to zejména snížením administrativních nákladů a usnadněním společného využívání stávající fyzické infrastruktury.

Balíček obsahuje návrhy následujících právních předpisů:

V rámci této iniciativy byla také zahájena veřejná konzultace, která má za cíl shromáždit názory k budoucnosti sektoru zajišťování konektivity. Konzultace potrvá do 19. května 2023.

Dotazník se zaměřuje na očekávané trendy a potřeby sektoru, včetně otázky nutných investic do infrastruktury. Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, ve svém dnešním vyjádření zdůraznil, že navrhovaná opatření zajistí, aby měli všichni kdekoli v EU přístup k rychlému a bezpečnému připojení. „Vysokorychlostní internet však vyžaduje vysoké investice. Proto kromě snazšího zavádění sítí v krátkodobém horizontu řešíme i důležitou otázku, kdo by měl infrastrukturu nové generace v oblasti konektivity financovat a zda by například neměly náklady na investice do konektivity nové generace vedle provozovatelů telekomunikací sdílet i platformy,“ upřesnil Breton.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top