Druhy průkazů

 1. Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – VFL
  opravňuje jeho držitele k obsluze letadlových stanic, letadlových pozemských stanic, leteckých stanic a leteckých pozemských stanic.
  [V přihlášce volba a)]
  Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky
 2. Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – OFL
  opravňuje jeho držitele k obsluze letadlových stanic, letadlových pozemských stanic, nebo leteckých stanic provozovaných na kmitočtech přidělených výhradně letecké pohyblivé službě nebo letecké pohyblivé družicové službě, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Při obsluze leteckých stanic nesmí být poskytovány letové provozní služby.
  [V přihlášce volba b)]
  Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky
 3. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby – GOC
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic a pobřežních stanic provozovaných v pásmech velmi krátkých vln systému GMDSS na lodích SOLAS (s podmínkou povinného vybavení systémem GMDSS). Průkaz se vydává v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Rozhodnutím CEPT ERC/DEC(99)01 a Úmluvou IMO STCW 1978 v posledním znění (ust. IV/2). Obvykle o něj žádají (budoucí) profesionální námořní důstojníci, kteří musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky v rámci systému GMDSS a doložit dosažení středního odborného vzdělání.
  [V přihlášce volba c)]
  Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky
 4. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby – ROC
  opravňuje jeho držitele k obsluze stanic systému GMDSS v pásmu velmi krátkých vln na lodích SOLAS (s podmínkou povinného vybavení systémem GMDSS) – obvykle o něj žádají (budoucí) profesionální námořní důstojníci, kteří musí projít speciálním praktickým kurzem v ovládání komunikační techniky v rámci systému GMDSS a doložit dosažení středního odborného vzdělání
  [V přihlášce volba d)]
  Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky
 5. Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty – VFN
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, která nevyužívá kmitočtová pásma GMDSS – obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu „B“ – Velitel jachty mořské plavby (do 200 námořních mil od pobřežní linie)
  [V přihlášce volba e)]
  Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů
 6. Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby – OFP
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem, využívající pouze kmitočtová pásma velmi krátkých vln, bez použití prvků systému GMDSS, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu „C“ – Velitel jachty pobřežní plavby (do 20 námořních mil od pobřežní linie) nebo držitelé průkazů „Vůdce malého a rekreačního plavidla v oblasti C – v pobřežních mořských vodách“.
  (Pozn.: Od 1. 9. 2019 tento průkaz nahrazuje dosavadní omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN, pro plavbu v pobřežních mořských vodách.)
  [V přihlášce volba f)]
  Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky
 7. Průkaz pozemního radiotelegrafisty – TEL
  opravňuje jeho držitele k obsluze radiotelegrafní stanice v pásmech krátkých vln. Součástí zkoušky je praktická zkouška z telegrafie
  [V přihlášce volba g)]
  Zkušební otázky     Pokyny pro zkoušky telegrafisty
 8. Průkaz HAREC operátora třídy A: s mezinárodní platností
  opravňuje jeho držitele k obsluze stanice radioamatérské služby ve všech určených pásmech s použitím maximálního povoleného výkonu
  [V přihlášce volba h)]
  Zkušební otázky
 9. Průkaz NOVICE operátora třídy N: s platností pouze na území ČR
  opravňuje jeho držitele k obsluze stanice radioamatérské služby v určených pásmech pro tuto operátorkou třídu s maximálním povoleným výkonem 10 W
  [V přihlášce volba i)]
  Zkušební otázky
 10. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby – LRC
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic využívajících všechna kmitočtová pásma systému GMDSS na non-SOLAS lodích (jedná se o dobrovolný výběr z prvků GMDSS, mezi něž patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních radiostanic), které nemají podmínku vybavení systémem GMDSS. Průkaz se vydává v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Doporučením CEPT ERC/REC 31-05. Obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu „B“ – Velitel jachty mořské plavby (do 200 námořních mil od pobřežní linie), kteří chtějí být držiteli celoevropsky uznávaných průkazů LRC. Uchazeči musí projít speciálním praktickým kurzem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro LRC v rámci systému GMDSS.
  [V přihlášce volba j)]
  Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů
 11. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby – SRC
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic využívajících kmitočtová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS používaných na základě dobrovolnosti v oblasti A1, na non-SOLAS lodích (mezi prvky GMDSS patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních VKV radiostanic), které nemají podmínku vybavení systémem GMDSS. Průkaz se vydává v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Doporučením CEPT ERC/REC 31-04. Obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu „C“ – Velitel jachty pobřežní plavby (do 20 námořních mil od pobřežní linie), kteří chtějí být držiteli celoevropsky uznávaných průkazů SRC. Uchazeči musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro SRC v rámci systému GMDSS. Průkaz SRC lze rovněž použít pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách.
  [V přihlášce volba k)]
  Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů
 12. Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby – OFV
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách v rámci radiotelefonní služby, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Průkaz OFV platí pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách členských států úmluvy RAINWAT. Obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů „Vůdce malého a rekreačního plavidla“ na vodních cestách v České republice nebo v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.
  (Pozn.: Od 1. 9. 2019 tento průkaz nahrazuje dosavadní omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN, pro plavbu na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.)
  [V přihlášce volba l)]
  Zkušební otázky
Top