Druhy průkazů

 1. Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – VFL
  [v žádosti volba (a) – opravňuje jeho držitele k obsluze letadlové stanice nebo letecké stanice v pásmech letecké pohyblivé služby],
 2. Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – OFL
  [v žádosti volba (b) – opravňuje jeho držitele k obsluze letadlové stanice na území České republiky v pásmech letecké pohyblivé služby],
 3. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC)
  [v žádosti volba (c) – opravňuje jeho držitele k obsluze stanic ve všech pásmech systému GMDSS na lodích SOLAS (lodě s podmínkou povinného vybavení systémem GMDSS) - obvykle o něj žádají (budoucí) profesionální námořní důstojníci, kteří musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky v rámci systému GMDSS a doložit dosažení středního odborného vzdělání],
 4. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC)
  [v žádosti volba (d) – opravňuje jeho držitele k obsluze stanic systému GMDSS v pásmu velmi krátkých vln na lodích SOLAS (s podmínkou povinného vybavení systémem GMDSS) – obvykle o něj žádají (budoucí) profesionální námořní důstojníci, kteří musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky v rámci systému GMDSS a doložit dosažení středního odborného vzdělání],
 5. Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty – VFN
  [v žádosti volba (e) – opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, která nevyužívá kmitočtová pásma GMDSS – obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu „B“ – Velitel jachty mořské plavby (do 200 námořních mil od pobřežní linie)],
 6. Omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN
  [v žádosti volba (f) – opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě v pobřežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků – obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu „C“ – Velitel jachty pobřežní plavby (do 20 námořních mil od pobřežní linie) nebo držitelé průkazů „Vůdce malého plavidla“ či „Rýnského patentu“],
 7. Průkaz pozemního radiotelegrafisty – TEL
  [v žádosti volba (g) – opravňuje jeho držitele k obsluze radiotelegrafní stanice v pásmech krátkých vln. Součástí zkoušky je praktická zkouška z telegrafie],
 8. Průkaz HAREC operátora třídy A: s mezinárodní platností
  [v žádosti volba (h) – opravňuje jeho držitele k obsluze stanice radioamatérské služby ve všech určených pásmech s použitím maximálního povoleného výkonu],
 9. Průkaz NOVICE operátora třídy N: s platností pouze na území ČR
  [v žádosti volba (i) – opravňuje jeho držitele k obsluze stanice radioamatérské služby v určených pásmech pro tuto operátorkou třídu s maximálním povoleným výkonem 10 W],
 10. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)
  [v žádosti volba (j) – opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic systému GMDSS ve všech oblastech a na všech kmitočtových pásmech na non-SOLAS lodích (jedná se o dobrovolný výběr z prvků GMDSS, mezi něž patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních radiostanic) – obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu „B“ – Velitel jachty mořské plavby (do 200 námořních mil od pobřežní linie), kteří chtějí být držiteli celoevropsky uznávaných průkazů LRC. Uchazeči musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro LRC v rámci systému GMDSS],
 11. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC)
  [v žádosti volba (k) – opravňuje jeho držitele k obsluze lodních VKV stanic systému GMDSS používaných na základě dobrovolnosti v oblasti A1, na non-SOLAS lodích (mezi prvky GMDSS patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních VKV radiostanic) – obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu „C“ – Velitel jachty pobřežní plavby (do 20 námořních mil od pobřežní linie), kteří chtějí být držiteli celoevropsky uznávaných průkazů SRC. Uchazeči musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro SRC v rámci systému GMDSS].
Top