DOPLŇKOVÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI k textu Vyhlášení výběrového řízení

5.9.2012

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel po stanovené lhůtě mimo časový harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit doplňkové otázky k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Přestože jsou tyto doplňkové otázky nad rámec stanovených podmínek a jednotlivých kroků procesu výběrového řízení, rozhodl se Úřad pro zvýšení informovanosti všech případných účastníků na tyto otázky odpovědět, a proto je zveřejňuje včetně odpovědí na ně.

čj. ČTÚ-120 780/2012-613/VI. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Přidružené soubory

Doplňkové otázky a odpovědi

ADDITIONAL QUESTIONS AND ANSWERS to Invitation to Tender Documentation

Attached Documents

Additional questions and answers

 
Top