Diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.
11. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě systémy P–MP společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
26. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz
26. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Nákladového modelu pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti

Uzavřené veřejné konzultace

9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/13/XX.2006-Y, trhu č. 13 - velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikac
8. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 999 000
5. 6. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě
1. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 555 555
29. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 848 133 133, 848 144 144, 848 155 155, 848 200 200, 848 220 220, 848 222 222, 848 260 260, 848 300
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/12/XX.2006-Y, trhu č. 12 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2006-Y, trhu č. 6 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnika
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2006-Y, trhu č. 5 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2006-Y, trhu č. 4 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzic
24. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/14/XX.2006-Y, trhu č. 14 - velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikac
24. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/10/XX.2006-Y, trhu č. 10 - tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti
19. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 822 654 321
19. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1222
16. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 43,5-52,6 GHz
16. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 4200-5925 MHz
12. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 126 12
25. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1234
25. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1233
12. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1239
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7,
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti T-Systems PragoNet, a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, IČ: 61059382, na zá
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036,
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti GTS Novera a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, na základě vý
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti GTS Novera Next, s.r.o., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, IČ: 25683691, na základě
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 25733621, na z
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, 110 00 Praha 1, IČ: 25630636, na základě výsle
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě v
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Czech On Line, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 708020
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, IČ: 64788610, na základě vý
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T?Systems PragoNet, a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha, IČ: 61059382, na základě výsledků analýzy relevant
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036, na základě výsledků analýzy
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS Novera a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, na základě výsledků analýzy relevantního
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS Novera Next s.r.o., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, IČ: 25683691, na základě výsledků analýzy relevantníh
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 25733621, na základě výsledků analýzy rele
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, 110 00 Praha 1, IČ: 25630636, na základě výsledků analýzy relevantního trh
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Czech On Line, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8/3153, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledků analýz
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě výsledků analýzy relevantního
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě výsledků analýzy relevantní
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem BB Centrum Budova ALPHA, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025,
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, IČ: 64788610, podnikem s významnou tr
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T Systems PragoNet, a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, IČ: 61059382, podnikem s významnou tržní silou na relevan
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036, podnikem s významnou tržní silou na r
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS NOVERA a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trh
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 25733621, podnikem s významnou tržní silou na releva
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS Novera Next, s.r.o., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, IČ: 25683691, podnikem s významnou tržní silou na relevantním
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, 110 00 Praha 1, IČ: 25630636, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, podnikem s významnou tržní silou na relevantním tr
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ČD Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, podnikem s významnou tržní silou na relevantním

Stránky

Top