Diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.
11. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě systémy P–MP společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
26. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz
26. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Nákladového modelu pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti

Uzavřené veřejné konzultace

23. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 000 333, 844 000 444, 844 000 555, 844 000 666, 844 000 777, 844 000 888, 844 000 999, 844 111
15. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 707 070
13. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2006-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz
6. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 182 182
3. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 775 775
31. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysí
23. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 322 322, 822 112 112, 822 022 022, 822 088 088, 822 020 202, 822 110 110, 822 320 320
23. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1210
18. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 174-380 MHz
18. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz
20. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 31
20. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 044 044
19. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 546 546 a 800 739 739
18. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 2670503
14. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s.
14. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic
31. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 101 010
28. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 044 044, 844 244 244, 844 344 344, 844 644 644, 844 744 744, 844 944 944, 844 727 727, 844 757
25. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
23. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 6019333
23. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 6019333
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností držitele licence s výrazným podílem na trhu, společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 819 819
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 488 488
11. 8. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 P
11. 8. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti T- Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00
11. 8. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 3
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ: 26705036, podnikem s významnou tržní silou
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
1. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysí
25. 7. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 820 820 820, 820 100 100 a 822 122 122
10. 7. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 127 77
30. 6. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - doplňkové služby
27. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 700 700
23. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 277 277, 800 301 301, 800 302 302, 800 303 303, 800 322 322, 800 332 332, 800 424 424, 800 441
21. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 020 202
20. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/06.2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro reali
19. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 323 323, 844 626 626, 844 737 737, 844 747 747, 844 340 340, 844 380 380, 844 107 107, 844 307
19. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 222 777, 844 202 020 a 844 101 101
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/17/XX.2006-Y, trhu č. 17 - velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2006-Y, trhu č. 7 - minimální soubor pronajatých okruhů
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/18/XX.2006-Y, trhu č. 18 - služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytují

Stránky

Top