Dílčí služba podle § 38 odst. 3

 

Jedná se o službu umožnění osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (tzv. zvláštní ceny).


 

3. 6. 2020
Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-5 904/2020-610/VI. vyř.

Rozhodnutí čj. ČTÚ-5 904/2020-610/VI. vyř.

19. 6. 2017
Rozhodnutí čj. ČTÚ-7 916/2017-610/VI. vyř.
3. 6. 2014
Rozhodnutí čj. ČTÚ-754/2014-610/XI.
7. 6. 2011
Rozhodnutí čj. ČTÚ-43 632/2011-610/VI. vyř.
26. 6. 2008
Rozhodnutí čj. ČTÚ-39 016/2008-610/IV. vyř.
26. 6. 2008
Rozhodnutí čj. ČTÚ-39 012/2008-610/IV. vyř.
1. 9. 2006
Rozhodnutí čj. ČTÚ-43 122/2006-610/VII. vyř.
1. 9. 2006
Rozhodnutí čj. ČTÚ-43 121/2006-610/VII. vyř.
1. 9. 2006
Rozhodnutí čj. ČTÚ-43 120/2006-610/VII. vyř.
Top