Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. a) a písm. b)

 

Jedná se o služby připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti a přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě.

Tyto služby v současné době nejsou uloženy jako povinnost. Podrobnější informace a pravidelné monitorování komerčního poskytování služeb lze nalézt v části Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým dílčím službám.

2. 10. 2006
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu
Top