Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. c) a písm. d)

 

Jedná se o služby pravidelného vydávání účastnických seznamů a přístupu koncových uživatelů k těmto seznamům a informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele.

Tyto služby v současné době nejsou uloženy jako povinnost. Podrobnější informace a pravidelné monitorování komerčního poskytování služeb lze nalézt v části Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým dílčím službám.


 

21. 11. 2008
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu
21. 12. 2005
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti
Top