Dílčí služba

  • Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. a) a písm. b) - připojení a přístup v pevném místě
  • Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. c) a písm. d) - telefonní seznamy a informační služba)
  • Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. e) - veřejné telefonní automaty
  • Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. f) - zdravotně postižené osoby
  • Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. g) - doplňkové služby
  • Dílčí služba podle § 38 odst. 3 - zvláštní ceny
  • Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících
    neuloženým dílčím službám
Top