DIGITÁLNÍ DIVIDENDA – Výzva k široké diskusi

pdf

Z pohledu správy kmitočtů je cílem celého procesu přechodu efektivnější využití rádiového spektra, především v kmitočtovém pásmu 470 až 862 MHz. Toto pásmo bylo po dlouhou dobu vyhrazeno pouze zemskému analogovému televiznímu vysílání, prvotní kmitočtový plán pro televizní vysílání v evropských zemích byl sestaven a podepsán ve Stockholmu v roce 1961. Vlastnosti elektromagnetických vln v tomto pásmu jsou však v kontextu nových rádiových technologií také příslibem či možností pro budoucí mobilní služby, dostupné „kdekoliv a kdykoliv“, což dokládá i celosvětově rozšířené použití mobilních telefonů GSM, provozovaných v blízkosti horního konce pásma.

Předkládaný dokument ČTÚ zahajuje systematickou diskusi k možným směrům dalšího vývoje a snaží se zformulovat s problematikou související klíčové otázky. Odpovědi na tyto otázky mohou iniciovat vznik dalších názorů, hodnocení rozvoje a komentářů užitečných pro nalezení konkrétních závěrů k problematice digitální dividendy v podmínkách České republiky.

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA - informační a komunikační dokument ČTÚ 245 KB 
Top