ČTÚ na svých stránkách zprovoznil technologii RSS

Pro rychlejší a jednodušší vyhledávání aktuálních informací z oblasti elektronických komunikací zprovoznil Český telekomunikační úřad na svých internetových stránkách exportní datový formát RSS. RSS je zkratka z Resource Description Framework Site Summary. V principu jde o rychlé on line načtení zdroje požadovaných informací či dat.

Český telekomunikační úřad formát RSS nabízí prioritně pro aktuální souhrn nového obsahu svého internetového portálu všem zájemcům, kteří procházejí jeho internetové stránky a vyhledávají aktuální informace. Novým zájemcům o tuto technologii současně na svých stránkách nabízí jeden z mnoha nekomerčních obslužných programů („čteček” RSS). Další informace naleznete zcela dole vlevo na všech stránkách ctu.cz.

Top