Číslovací plán veřejných telefonních sítí

Stanovuje číslování veřejných pevných a mobilních telefonních sítí, včetně tzv. sítí “ISDN”, určuje očíslování telefonních obvodů, doplňkových služeb, přídavných služeb a číslování přístupů k dalším veřejným telekomunikačním službám, resp. sítím, pokud mezi nimi existují přechody umožňující příslušné přístupy. Stanovuje přestupný znak do mezinárodní telefonní sítě. Číslovací plán určuje obecná pravidla tvorby národního (významového) čísla účastníků veřejných telefonních sítí a definuje jeho strukturu.

Číslovací plán veřejných telefonních sítí, uveřejněný v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku.

Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, uveřejněná v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku.

Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, uveřejněná v částce 10/2003 Telekomunikačního věstníku

Soubory ke stažení
Top