Cenový barometr

Barometr cen služeb elektronických komunikací zobrazuje vývoj cen vybraných služeb elektronických komunikací, a to mobilních služeb a pevného přístupu k síti Internet. Metodika platná do konce roku 2017 byla v roce 2018 upravena v části spotřebních košů pro sledování cen mobilních služeb.

U mobilních služeb je od roku 2018 využívána metodika spotřebních košů OECD. Tato metodika srovnává ceny u vybraných spotřebních košů, s odstupňovanou velikostí spotřeby jednotlivých složek balíčku. Výpočet cen těchto spotřebních košů vychází z údajů společnosti Strategy Analytics. Pro mobilní služby je k dispozici rovněž vývoj průměrné ceny za minutu volání agregovaně za všechny mobilní operátory (včetně MVNO).

Cenový barometr pro služby mobilního přístupu k síti Internet znázorňuje vývoj cen služeb rozdělených do jednotlivých intervalů podle velikosti datového limitu, a to u čtyř největších mobilních operátorů. Rozlišovacím kritériem u pevného přístupu k síti Internet je pak rychlost stahování dat (download) u tří největších mobilních operátorů, kteří poskytují i pevný přístup k síti Internet a největšího kabelového poskytovatele přístupu.

Cílem cenového barometru není srovnávat nabídky individuálních poskytovatelů služeb elektronických komunikací a sloužit tím uživatelům k výběru nejvhodnější nabídky, ale poskytnout informace o vývoji cen v čase.

Přejít na aplikaci

Soubory ke stažení
Top