INFORMACE o počtu žadatelů, kteří se mohou zúčastnit aukce v rámci výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

Český telekomunikační úřad na základě provedeného hodnocení žádostí podle kapitoly 9.7 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz ze dne 7. srpna 2020, čj. ČTÚ-38 426/2020-613, sděluje, že aukční fáze výběrového řízení se mohou zúčastnit všichni žadatelé, kteří podali přihlášku do výběrového řízení, tj. celkem 7 žadatelů.

čj. ČTÚ-38 426/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top