Zveřejnění opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) byl v souvislosti se zveřejněním textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz (dále jen „Vyhlášení“) upozorněn na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení.

Pro odstranění pochybností ČTÚ zveřejňuje tiskovou opravu týkající se zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení.

čj. ČTÚ-1/2017-613/VII. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top